Utgiver: E. Henriksen, Vadsø.
Nr: 826.
Tekst forside: Oskars Gade i Vadsø.