Privat fotokort motiv sørover i Nykirkegaten, datert 1907.