Motiv fra øya mot byen, ingen utgiver eller nr på kortet.