Motiv fra Havnegata, telegrafen med løkkuppel, uten utgiver og nr på kortet.