Henry Hansen, uten nr. Midtbyen med Taxibua og radiomastene i bakgrunnen.