Henry Hansen, uten nr. Havnegata sett fra kai i sentrum.