Henry Hansen nr 5. Indre havn sett fra øya. Kirken og amtmannsgården i bakgrunnen.