Henry Hansen nr 11. Motiv fra øya med blant annet skolen, sykehuset og radiomastene.