Kildahl Olsen, uten nr. Byen sett fra øya. Kortet er postgått i 1902.