Kildahl Olsen, No 116. Kolorert kort av Kirken og Amtmannsgården.