Kildahl Olsen, No 241. Tegnet kort av kaiene i sentrum. Kortet er fra en mappe med 12 forskjellige kort fra Vadsø.