Kildahl Olsen, No 244. Nordover i Nykirkegaten. Fra mappe med 12 kort med motiv fra Vadsø.