Kildahl Olsen, No 250. Parti fra Havnegata med telegrafbygget med løkkuppelen. Fra mappe med 12 kort med motiv fra Vadsø.