Kildahl Olsen uten nr. Skrufolosehospitalet i Vadsø. Statsdrevet kysthospital.