Mittet & Co. No. 15.
Ytrebyen med Kysthospitalet, sykehuset og kirkegården i forgrunnen.