Dette postkortet er fra Kirkenes, fotograf er Helga Tokle og utgitt av Norsk Lystryk & Reproduktionsanstalt. Kortet er skrevet av fotografen ombord på MS Finmarken. Stemplet ombord på julaften 24 XII 12.

Baksiden av kortet