Dette postkortet er utgitt av Atelier Kloppman Wilhelmshaven. Stemplet Hammerfest 17 VIII 21. Kortet viser 3 tyske torpedobåter passerer Nordkapp: Nr 79 - Traff en mine i Nordsjøen i 1917 og sank. Nr 117 - Ophugd i Hamburg i 1921 og Nr 134 - Solgt til Frankrike i 1920, fikk navnet "Vesco". Opphugd i 1935.

Baksiden av kortet