Fotokort fra Holmen med blant annet sykestua. Uten utgiver og nr.