Brev sendt fra Båtsfjord til Åppelviken i Sverige. stemplet med TA BÅTSFJORD 4-7-44. Brevet er sensurert og lukket med en nøytral sensurremse og stemplet Ao som var Oslosensur.