Tysk feltpostbrev sendt fra Båtsfjord til Westfalen i Tyskland. Avsender var Gefreiter Josef Pinter som tjenestegjorde i Staben for Heeres 448 Küstartilleriabteilung. Avdelingen var stasjonert i Båtsfjord fra februar 1942 til evakueringen.