Logokonvolutt fra Bjørnenak & Edvardsen sendt som lokalbrev til G (Gustav) Isaksen. Inneholder regning datert 7/4 1916.