Postverkets konvolutt C5 til Hamna i Syltefjord. Stemplet IIA TANARUTEN Litra A 18-8-51. Konvolutten påskrevet "Må ikke åpnes". Innholdet i konvolutten er en mobiliseringsplakat som skal settes opp ved ordre om mobilisering.