Indenriks postopkrav til Makur postaapneri, sendt fra Bø i Vesteraalen. Håndskrevet Makur 5/5 1918.