Kvittering for betalt postanvisning Bl. 242. Stemplet TA HAMNINGBERG 22 6 47. Signert av Lilly Hanssen som var poståpner fra 8.8.1943 til nedleggelsen 31.12.1991.