Kvittering for postgiroinnbetaling festet til Duplikatmelding Bl. 361. Datert med rød penn 8/7 69.