Brevforside av et verdibrev sendt fra Hamningberg til Bergen. Stemplet SL HAVNINGBERG 15 VII 33. Frankert med 40 øre som utgjorde 20 øre i porto og 20 øre i rek. gebyr.