Veien i Klubbvik, 1923. Foto K.K.Kleppe. Utgiver Finnmarksbiblioteket.