Fra Finnmarks kyst Drotviknæringen ved Kjøllefjord. G Hagens Forlag No 1473.