Sykepleiersamen Rasmus. Til inntekt for sinnsykehus for samer Russenes Finnmark. U.Nr.