Kistrand. Norsk lystryk og reproduktionsanstalt uten nr.