Hjemmesiden til Vadsø Filatelistklubb.

Klubben avholder 2 årlige auksjoner med rundt 150 objekter.

Neste auksjon i oktober 2015.

http://www.vadsofilateli.com/