Brevkort BK 66 stemplet IV 800. Stemplet ble brukt fra opprettelsen 15/4 1915 og til nedleggelsen 1/7 1921. Brevkortet er datert Baadsfjord 9-9-1915.