Henry Hansen, uten nr. Kaiene i sentrum og østre del av Havnegata.