Henry Hansen nr 1. Ytrebyen med kirkegården og sykehuset.