Henry Hansen nr 3. Sentrum med kirken og amtmannsgården.