Kildahl Olsen, No 115. "Suggen" på Vadsø hvn er antagelig en mudderpram.