Kildahl Olsen uten nr. Vadsø Sykehus. Ble ferdig til å tas i bruk 1898.