Kirken og Amtmandsgaarden. Kortet uten utgiver og nr.