Mittet & Co. No. 16. Havnegata med Telegrafstasjonen.