Tegnet av Agnes Ackermann, Kirkenes 1985. Trykk: Dagfinn Hansens Trykkeri as, Kirkenes