Akvarell av Agnes Ackermann. Trykk: Dagfinn Hansens Trykkeri as, Kirkenes