Logokonvolutt fra M. Killi sendt fra Båtsfjord til Gryllefjord. Stemplet med IIL BAADSFJORD 17 I 25. Frankert med 20 øre som var portoen for brev inntil 20 gr fra 1921 til 1946.