Logokonvolutt fra Trygve Nilsen sendt fra Båtsfjord til Det Vesterålske Dampskibsselskab Stokmarknes. Stemplet med TA BÅTSFJORD 23-5-44. Frankert med 20 øre som var porto for brev inntil 20 gr fra 1921 til 1946.