Spesialkonvolutt sendt fra Båtsfjord til Washington, USA. Stemplet TA BÅTSFJORD 17-3-51. Linjestempel K.N.M. "ANDENES" på forsiden. Frankert med 15 øre som var portoen for trykksaker til land utenfor Norden.