Postverkets konvolutt C5 stemplet på hurtigruta med SA TRONDHEIM - KIRKENES Litra S 16 7 55. Adressert til Båtsfjord postkontor, påskrevet "Poståpneren" men Båtsfjord var postkontor fra 1951.