Fotoalbum

Laxelv Skoleinternat paa Smørstad. NLR Nr. 1034.

Bilvei langs Nedrevand. Veiforbindelse Lakselv i Porsanger til Skoganvarre - Karasjok. G. Hagens Forlag. Hammerfest. Nr 1826

Laila-fossen. Fot. E. Isaksen. Nr. 20

Båten stakes op Oterstryket til Øvrevann ved Skoganvarre. G. Hagens Forlag. Hammerfest Nr. 1488.

Idyll ved Skoganvarre. G Hagens Forlag. Hammerfest. Nr. 2820.

Fra vandveien Skoganvarre - Rastilubbal. G Hagen nr. 1498.

Skoganvarre. Fotokort.

Karasjokveien ved Skoganvarre. Einar Isaksen. Karasjok. Nr. 28.

Kjæsklubben. P. Eriksen. U.Nr.

Lakselv Gjestgiveri. Lakselv. Norrønafly Nr. 62565.

Banak. G Hagens Forlag. Nr. 525.

Børselv Internat. P. Eriksen. U.Nr.

Indre Billefjord. Norrønafly Nr. 63951.

Russenes Fergested. G Hagen. U.Nr. Ingøy ved kai.

Russenes Fergested. G Hagen. U.Nr. Ingøy ved kai.

Russenes Fergested. G Hagen uten nr. Ingøy laster/losser biler.

Russenes. Norrønafly Nr. 60100.

Sykepleiersamen Rasmus. Til inntekt for sinnsykehus for samer Russenes Finnmark. U.Nr.

Samen Rasmus, Russenes. Foto: Ludwigsen uten nr.

Ytre Billefjord. Annie Gjæver uten nr.

Skoganvarre. E. Isaksen Nr. 26.

Indre Billefjord. Einar Bjerkeng uten nr.

Skoganvarre. G Hagen Nr. 1497.

Lakselvdalen i Porsanger. G Hagen Nr. 3346.

Lakselv Gjestgiveri. Mittet Nr. 3010/1.

Lakselv Gjestgiveri. Mittet Nr. 3010/2.

Lakselv Gjestgiveri. Normanns kunstforlag Nr. 18-10-1.

Ytre Billefjord. Norrønafly Nr. 60172.

Ytre Billefjord. Norrønafly Nr. 60813.

Kistrand. Norsk Lystryk og Reproduktionsanstalt Nr. 837.

Kistrand. Norsk lystryk og reproduktionsanstalt uten nr.

Børselv Kirke. P Eriksen uten nr.

Børselv Pleiehjem uten nr.

Skoganvarre. Uten utgiver Nr. 1926.

Postkort med motiv fra Porsanger kommune:
Lakselv
Indre Billefjord
Ytre Billefjord
Skoganvarre
Børselv
Repparfjord
Russenes