Karasjokveien ved Skoganvarre. Einar Isaksen. Karasjok. Nr. 28.