De to stemplene som er brukt i Kålfjord. Personlig har jeg ikke sett KPH KÅLFJORD brukt postalt!!